Loading
Aktywacja powierzchni: Corona i iPlasma

iPlasma

AKTYWACJA PLAZMĄ

Corona przez wiele lat była najbardziej wydajnym i opłacalnym sposobem aktywacji powierzchni polimerów, a w ponad 95% przypadków nadal nim jest.
Jednak wraz z pojawieniem się w ostatnim czasie bardziej złożonych i wyrafinowanych podłoży polimerowych, ostatnie 5% zastosowań ma specjalne potrzeby, trudne do spełnienia lub możliwe do zrealizowania w kosztowny sposób, często wymagający zastosowania szkodliwych składników.

Vetaphone opracował metodę obróbki powierzchni iPlasma, która zapewnia precyzyjne dostrojenie wymagane przez skład chemiczny takich materiałów. Jest to proces opłacalny i przyjazny dla środowiska i stanowi prawdziwą alternatywę dla stosowania szkodliwych składników. W takich sytuacjach obróbka plazmą lub jak ją nazywamy „iPlasma®” jest potrzebna, aby zapewnić bezpieczne i pewne wiązania molekularne. Prosta różnica miedzy Coroną a iPlasmą polega na tym, że proces koronowania jest przeprowadzany w powietrzu atmosferycznym (niebieskie grupy na poniższej ilustracji), a obróbka iPlasma wymaga kontrolowanego środowiska azotu i ewentualnie niewielkich domieszek gazów do wszczepiania molekuł (czerwone grupy w poniższej ilustracji). Dzięki temu iPlasma może oferować inną funkcjonalność niż Corona i zapewnia szereg specjalnych właściwośc

Tworzenie grup azotowych w zależności od składu atmosfery azotu w której generowane jest wyładowanie koronowe.

Grafting („wszepianie”) odbywa się w 100% kontrolowanej atmosferze na bazie azotu, która może być mieszana z innymi gazami znanymi jako domieszki. Celem jest stworzenie innych grup lub regulowanie ilości grup amin, imid i amid, w zależności od potrzeb. Dla przykładu, większa ilość grup aminowych może być uzyskana przez dodanie różnych domieszek. W ten sposób, będzie tam mniej grup imidowych i amidowych. W konsekwencji, można regulować skład chemiczny na powierzchni, nie tylko w celu osiągnięcia dobrej adhezji, dzięki wysokiemu poziomowi dyn, ale również by uzyskać wiązania chemiczne odpowiednie do stosowanych konkretnych farb czy klejów.

Rysunek ilustruje związek pomiędzy tworzeniem każdej z grup molekuł azotu, w zależności od składu zastosowanej atmosfery na bazie azotu

W ten sposób można dostroić chemię skład chemiczny, aby osiągnąć wysoki poziom dyn na powierzchni materiału, który zapewnia dobrą przyczepność i silne wiązania chemiczne między powierzchnią a nakładaną farbą, lakierem lub klejem. Ze względu na większy stopień kontroli zapewniany przez plazmę, proces ten jest w stanie zapewnić wyższe poziomy dyn i ich wolniejszy spadek na wielu trudniejszych podłożach.

Plazma, ogólnie opisywana jako bardziej miękka forma obróbki powierzchni niż Corona, jest bardziej jednorodna. Proces generuje mniej ciepła i daje operatorowi elastyczność w dostosowywaniu chemii powierzchni do bardzo specyficznych wymagań. Dlatego jest często postrzegany jako skuteczna metoda zastąpienia Corony i płynnego podkładu w jednym przejściu.

To co czyni iPlasmę tak wyjątkową, to w pełni kontrolowalna atmosfera i jej monitorowanie. Dzięki temu systemy te mogą być zarówno stosowane w skali produkcyjnej, jak również w systemach laboratoryjnych iPlasma to kompletne rozwiązanie, które można zintegrować z dowolnym typem maszyny z roli na rolę. Bezpośrednie korzyści płynące z tego kompleksowego, ekologicznego procesu plazmowego to: redukcja kosztów; mniejsze zużycie energii i mniejszy wpływ na środowisko oraz operatorów. iPlasma jest kompatybilna z liniami druku fleksograficznego (CI i inline), rotograwiurowego, cyfrowego i hybrydowego z wykorzystaniem farb i lakierów wodnych lub UV oraz linii do laminowania. Ma również zastosowanie na wyspecjalizowanych rynkach, takich jak elektronika drukowana, fotowoltaika, folie specjalistyczne i wytłaczanie.

SPRAWDZONA KONCEPCJA

Od czasu wprowadzenia przemysłowych systemów plazmy atmosferycznej w 2010 roku, Vetaphone dostarczył ponad 100 urządzeń o różnych szerokościach i do różnych zastosowań i maszyn. Wiemy jednak, że ze względu na złożony i różnorodny charakter wymagań rynku, weryfikacja koncepcji jest pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o inwestycji w system plazmowy. W tym celu oferujemy testy na nowej linii testowej do obróbki powierzchniowej plazmą, a nasz zespół ekspertów i wykwalifikowanych inżynierów dysponuje zaawansowanymi narzędziami do analizy i kontroli powierzchni.

Plazma została pomyślnie przetestowana na różnych podłożach, w tym: PET, PP, BOPP, PA, PE, PVC, PVDC, polimerach drukowanych i polimerach fluorowanych (PVF, PVDF, ECTFE, ETFE, FEP i PTFE). Jeśli substrat, który ma być poddany obróbce, nie znajduje się na tej liście, nadal jest bardzo prawdopodobne, że Plasma okaże się sprawdzonym rozwiązaniem. Zachęcamy do kontaktu z nami, aby umówić się na test w laboratorium Vetaphone w Danii.

 EASI-Plasma katalog PL

 PlastNews 1'2015_artykuł na temat EASI Plasmy