Loading
Heiber + Schröder

Automaty do opakowań przestrzennych

Speedformer

Specyfikacja techniczna

Wieże

Linie

Zakres formatów CE Speedformer

100 mm

-

450 mm

4“

-

17 3/4“

Flex/Fix

1

100 mm

-

650 mm

4“

-

25 1/2“

Flex/Fix

1

100 mm

-

650 mm

4“

-

25 1/2

Flex/Fix

15 mm

-

200 mm

5/8“

-

7 7/8 “

Flex/Fix

15 mm

-

270 mm

5/8“

-

10 5/8“

Flex/Fix

140 mm

-

350 mm

5 5/8“

-

13 3/4“

Flex/Fix

1

230 mm

-

650 mm

9“

-

25 5/8

Flex/Fix

20 mm

-

60 mm

7/8“

-

2 1/4“

Flex/Fix

80 mm

-

250 mm

3 1/4“

-

9 3/4“

Nachylenie kłaponu

5 stopni

-

40 stopni

(Jest to kąt pomiędzy kłaponem do zaklejenia, dnem opakowania)

Gramatura kartonu

200 g/m2

-

600 g/m2

Grubość tektury falistej

Do

1.5 mm


Wydajność nominalna dla tacek, 1 linia

Max. 12,000 sztuk/godzinę

Wydajność nominalna dla Clam Shell, 1 linia

Max. 10,000 sztuk/godzinę

CE 1000

  CE 1000

Specyfikacja techniczna

Wieże

Linie

Zakres formatów CE 1000

100 mm

-

450 mm

1

2

3

4

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

-

-

-

-

1000mm

470 mm

290 mm

205 mm

2

3

4

100 mm

100 mm

100 mm

-

-

-

470 mm

250 mm

175 mm

15 mm

-

200 mm

15 mm

-

270 mm

140 mm

-

350 mm

2

3

230 mm

230 mm

-

-

470 mm

290 mm

20 mm

-

60 mm

Fix/Flex

80 mm

-

250 mm

Nachylenie kłaponu

5 stopni

-

40 stopni

(Jest to kąt pomiędzy kłaponem do zaklejenia, dnem opakowania)

Gramatura kartonu

200 g/m2

-

600 g/m2

Grubość tektury falistej

Do

1.5 mm

Wydajność nominalna dla tacek

1 linia

Max. 12,000 sztuk/godzinę

2 linie

Max. 24,000 sztuk/godzinę

3 linie

Max. 36,000 sztuk/godzinę

4 linie

Max. 48,000 sztuk/godzinę

Wydajność nominalna dla Clam Shell

1 linia

Max. 10,000 sztuk/godzinę

2 linie

Max. 20,000 sztuk/godzinę

Główne cechy produktu

1 DO 4 LINII PRODUKCYJNYCH
 • Wydajność aż do 48,000 sztuk na godzinę, na gotowo uformowanych tacek
MOŻLIWOŚĆ WYBORU SYSTEMU KLEJOWEGO
 • Rotacyjny , z wykorzystaniem koła i kałamarzyków
 • Zewnętrzene stojący system klejenia konkatowego od dołu, lub głowica plująca od góry
 • Możliwość wykorzystywania kleju wodnego lub Hot Melt
KONTROLOWANY PODAJNIK
 • Szybki i łatwy narząd z wykorzystaniem unikalego systemu "TEACH-In"
 • Podjanik wyposażony w pasy cierne , wspomagane systemem wind

SEKCJA ŁAŃCUCHOWA

 • Przekazuje wykrój do sekcji formowania, po wyjściu z sekcji podajnika
 • Wykrój jest popychany od tyłu, eliminując możliwość koszenia przed formowaniem
 • Możliwość regulacji łańcuchów w kierunku obwodowym i poprzecznym
WIEŻA TYPU "FLEXIBLE"
 • Unikalna wieża formująca , wyposażona w zróżnicowane elementy załamujace
 • Możliwość regulacji prowadnic formujących w kierunku góra/dół i na boki , nawet w trakcie pracy maszyny
NAPĘD
 • Perfekcyjny napęd ramienia formującego oparty na technologii serwo
 • Takie rozwiązanie pozwala na bardzo precyzyjną kontrolę pracy kopyta formującego w zależności od typu i formatu opakowania
OPROGRAMOWANIE
 • Całość oprogramowania przygotowana przez firmę Heiber & Schröder
 • Maszyna programowalana do bardzo zróżnicowanego portfolio opakowań, pod względem kształtu i formatu
 • Możliwość przechowywania danych

Dodatkowa wieża typu „flexible”, z regulacją góra / dół i na boki w trakcie pracy maszyny

Zespół do przygotowania kolejnego formatu poza maszyną

Wieża typu plug-in/plug-out przygotowana wstępnie w fabryce producenta. System szybkiego narządzania do pracy produkcyjnej

System klejowy montowany od góry (opcja). Możliwość aplikowania kleju wodnego na zimno, oraz kleju typu hot melt

Kontaktowy system klejowy montowany od dołu (opcja). Możliwość aplikowania kleju wodnego na zimno, oraz kleju gorącego typu hot melt

Dwutorowa linia wydłużonego przełamywania do produkcji opakowań 4 punktowych ze ściankami równoległymi oraz innych skomplikowanych projektów (opcja)

Zobacz również