Loading
ACE Electrostatic

Czyszczenie wstęgi i arkuszy

Aplikacje dla przemysłu farmaceutycznego i medycznego

 

NOWA SPECJALNA APLIKACJA

ACE oferuje serię systemów czyszczenia wstęgi implementujących najwyższą technologię niezbędną w sektorze medycznym. Dzięki temu powierzchnie takich materiałów jak plastik czy Tyvek, używanych do formowania blistrów na tabletki uzyskują nieskazitelną czystość bez kurzu i drobinek zanieczyszczeń obecnych w powietrzu.

Znaczne doświadczenie w usuwaniu najmniejszych drobinek połączone z użyciem specjalnych materiałów do produkcji głowicy czyszczącej o galwanizowanej powierzchni zapewnia, że urządzenia ACE są odpowiednie do instalacji w środowisku sterylnym. Ponadto zespoły filtrujące są wyposażone w filtry specjalnie zaprojektowane do tego typu aplikacji.

Standardowo głowica ACE wyposażona jest w listwę neutralizującą ładunki elektrostatyczne pracującą w technologii impulsów prądu stałego 24V. Listwa BB Iondual przed wejściem materiału do głowicy czyszczącej zapewnia całkowitą neutralizację ładunków elektrostatycznych na materiale, które mogłyby przytrzymać nawet najmniejsze drobinki zanieczyszczeń na jego powierzchni, ułatwiając ich usunięcie zarówno w wersji kontaktowej, jak i bezkontaktowej.

Listwa BB Iondual (24V) idealna dla sektora farmaceutycznego

Komponenty konstrukcyjne oraz technologia działania tej specjalnej listwy antystatycznej zapewnia bardzo wysoką efektywność dejonizacji. Listwa może być zamontowana w każdym punkcie linii produkującej wytłoczki, również w celu zapewnienia elektrostatycznej neutralności opakowania blistrowego zawierającego tabletki, tak że spoczywają one wolno na dnie każdego wgłębienia. To pozwoli na aplikację metalowego filmu do zamknięcia opakowania bez problemów lub przestojów produkcyjnych.

Zasilanie prądem stałym 24V i dwa rzędy igieł jonizujących, skutkują wysoką efektywnością jonizacji z zakresem oddziaływania do 500 mm od powierzchni materiału - to najnowocześniejsze rozwiązanie antystatyczne dla sektora medycznego.

Kontaktowe systemy czyszczenia wstęgi

 

Obróbka wstęgi czy arkuszy z zastosowaniem systemów kontaktowych z serii AR to gwarancja 100% usunięcia najmniejszych zanieczyszczeń (do 0,5 mikrona), dzięki czemu materiał na wejściu do zespołu drukującego jest wolny od zabrudzeń, gwarantując jakość produktu końcowego. Listwa antystatyczna umieszczona na wejściu do głowicy czyszczącej AR neutralizuje ładunki elektrostatyczne, które mogłyby przytrzymać zanieczyszczenia na powierzchni materiału. Dzięki temu specjalne wałki elastomerowe zbierają wszystkie zabrudzenia poprzez kontakt z materiałem (z jednej lub dwóch stron), które są następnie zbierane przez wałek adhezyjny pozostający w kontakcie z wałkiem elastomerowym. W zależności od stopnia zabrudzenia materiału zewnętrza warstwa wałka adhezyjnego ulega „zapchaniu”. Wówczas wymagała usunięcia pozostawiając kolejną warstwę gotową do przejęcia zanieczyszczeń. Na wyjściu z głowicy AR zamontowano drugą listwę antystatyczną, która eliminuje ładunki elektrostatyczne generowane w czasie kontaktu z wałkami, tak aby czysty i wolny od ładunków materiał był gotowy do dalszych procesów.

 

Zalety:

 • Czyszczenie jednej lub dwóch stron materiału
 • Dwie listwy antystatyczne na wejściu i wyjściu w technologii 24V
 • Wymienny wałek adhezyjny
 • Dokładna regulacja docisku pomiędzy wałkami
 • Zakres szerokości od 250 do 2000 mm
 • Całkowite usunięcie najdrobniejszych zanieczyszczeń do 0,5 mikrona
 

Model głowicy

Szerokość
wstęgi w mm

Opakowania giętkie
z papieru (powlekanego)

Opakowania giętkie
z folii i laminatów

Etykiety

Druk
i przetwarzanie

Opakowania
medyczne

AR 700 1S-2S

250 ÷ 700

AR 800 1S-2S

250 ÷ 800

AR 850 1S-2S

400 ÷ 850

AR 900 1S-2S

600 ÷ 1.200

AR 1000 1S-2S

900 ÷ 1.600

AR 1500 1S-2S

1.000 ÷ 2.000

 

Proces:

 1. Neutralizacja ładunków BB Iondual 24V na wejściu do głowicy
 2. Usunięcie zanieczyszczeń za pomocą wałków elastomerowych
 3. Przekazanie zanieczyszczeń do wałków adhezyjnych
 4. Eliminacja ładunków elektrostatycznych na wyjściu
 

Czyszczenie jednostronne

Czyszczenie dwustronne

 

Bezkontaktowe systemy czyszczenia wstęgi

 

Zależnie od etapu obróbki wstęgi, systemy bezkontaktowego czyszczenia ACE mogą być montowane w różnych punktach maszyny drukującej czy konwertującej. System składający się z w pełni bezkontaktowej głowicy zasilanej w jednostkę filtrującą, generującą zarówno odsysanie jak i nadmuch powietrza, gwarantuje całkowite usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni materiału. Ogranicza to zarówno ilość makulatury wynikającą z nie spełnienia wymogów jakościowych , jak i czas postojów, które mogłyby powstać z powodu gromadzenia kurzu na elementach maszyny i ich zużycia.

Systemy bezkontaktowego czyszczenia wstęgi ACE usuwają drobinki zabrudzeń jednocześnie z dwóch stron materiału bez jego dotykania. Głowica generuje turbulencje przepływu powietrza (wdmuchiwanego i zasysanego) wprowadzając wstęgę w mini wibracje. To pozwala na przełamanie bariery powietrznej przytrzymującej zanieczyszczenia na powierzchni szczególnie przy większych prędkościach przesuwu wstęgi, dzięki czemu jest ona skutecznie oczyszczana z obu stron. Zanieczyszczenia zebrane przez głowicę czyszczącą są następnie przesyłane przez odpowiednie rury i przewody do zespołu filtrującego, gdzie są wychwytywane i zatrzymywane na przemysłowym filtrze, który sygnalizuje stopień „zapchania” przed specjalny wskaźnik cyfrowy. Dostępne są również jednostki z automatycznym oczyszczaniem filtra rekomendowane przy znacznych prędkościach produkcyjnych i mocno zapylonych materiałach, czyniąc system prawie bezobsługowym.

System DM może składać się z kombinacji kilku głowic czyszczących połączonych z zespołem filtrującym o odpowiedniej mocy.

 

ZALETY:

 • Różne kombinacje głowic czyszczących i zespołów filtrujących dopasowanych do indywidualnych potrzeb

 • Dostępność w szerokościach wstęgi od 250 mm do ponad 5000 mm

 • Listwa antystatyczna BB Iodnual w technologii prądu 24V

 • Połączenie wdmuchiwanego i odsysanego powietrza maksymalizujące efektywność systemu

 • Dokładne usunięcie zanieczyszczeń (zarówno tych większych jak i minimalnych do 0,5 mikrona)

 • Efektywność działania przy każdej prędkości produkcyjnej

 

Model głowicy

Szerokość
wstęgi w mm

Opakowania giętkie
z papieru

Opakowania giętkie
z folii i laminatów

Etykiety

Druk
i przetwarzanie

Tektura
falista

Włókniny

Chusteczki

Opakowania
medyczne

NW 600

fino a 500

DM1000

450 ÷ 800

DM1500

400 ÷ 1300

 x

DM2000

900 ÷ 2.000

DM3000

2.000 ÷ 3.500

DM4000

2.500 ÷ 5.000

DM5000

Powyżej 5.000

 

GŁOWICE CZYSZCZĄCE

 

GŁOWICE CZYSZCZĄCE

 

Proces:

Czyszczenie dwustronne:

 1. Neutralizacja ładunków BB Iondual 24V na wejściu do głowicy

 2. Bezkontaktowe usunięcie zanieczyszczeń – system generuje ultra szybkie mikro wibracje wstęgi poprzez wdmuchiwane powietrze (nóż powietrzny)

 3. Usuwa zanieczyszczenia zasysając je do zespołu filtrującego

Bezkontaktowe systemy czyszczenia arkuszy

 

Seria głowic czyszczących AK została specjalnie przygotowana do usuwania zanieczyszczeń, włókien i kurzu z arkuszy papieru, kartonu, plastiku czy innych materiałów. System ten w połączeniu z odpowiednim zespołem filtrującym bezkontaktowo usuwają 100% zanieczyszczeń z jednej strony materiału.
Zasada działania łączy neutralizację ładunków elektrostatycznych na materiale przed jego wejściem do głowicy czyszczącej, co pozwala na uwolnienie drobinek kurzu i zanieczyszczeń z jego powierzchni. Wdmuchiwane i zasysane powietrze wprowadzają wstęgę w mini wibracje ułatwiając oderwanie i usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z powierzchni materiału.

W specjalnych aplikacjach przeznaczonych dla materiałów generujących szczególnie dużo pyłu i zanieczyszczeń możliwe jest dodatkowe zastosowanie szczotki wewnątrz systemu. To zapewnia skuteczne usunięcie skrawków lub większych zabrudzeń. Efektywność zespołu filtrującego jest zwiększana przez zastosowanie automatycznego oczyszczania filtra wewnątrz zespołu filtrującego, co czyni ten system bezobsługowym.

Zalety:

 • Skuteczne usunięcie kurzu i większych cząstek
 • Listwa antystatyczna BB Iondual w technologii prądu 24V
 • Wewnętrzna szczotka do usuwania włókien i skrawków
 • Dostępność w szerokościach wstęgi od 600 mm do ponad 4000 mm
 • Efektywność działania przy każdej prędkości produkcyjnej

Proces:

 • Neutralizacja ładunków na materiale z użyciem listwa antystatycznej BB Iondual 24V
 • Uwolnienie kurzu i zanieczyszczeń dzięki strumieniowi wdmuchiwanego powietrza (nóż powietrzny)
 • Odessanie zanieczyszczeń do zespołu filtrującego
 • Użycie szczotki w systemie stałym lub obrotowym dla wymagających aplikacji

AK 1000

AK 2000

AK 3000

AK 4000