Loading
ACE Electrostatic

Czyszczenie wstęgi i arkuszy

Czyszczenie wstęgi i arkuszy występuję w wersji:

- kontaktowej materiały plastikowe i aplikacje specjalne

- bezkontaktowej papier, tektura falista, materiały metalizowane, chusteczki, włókniny

Główne zalety systemu czyszczenia wstęgi i arkuszy:

 • Istotne polepszenie jakości druku
 • Produkt końcowy bez zanieczyszczeń
 • Usuwanie zanieczyszczeń mniejszych niż 1 mikron
 • Ograniczenie konieczności czyszczenia zespołów maszyny

Obszary aplikacji:

 • Etykiety
 • Opakowania medyczne i farmaceutyczne
 • Opakowania giętkie
 • Torebki papierowe
 • Tektura falista
 • Chusteczki i włókniny
 • …inne…

Czyszczenie kontaktowe – model AR 800 – wąska i średnia wstęga do 800 mm:

Czyszczenie bezkontaktowe – wąska, średnia i szeroka wstęga do 5000 mm:

  ACE Systemy czyszczenia wstęgi